I nat blev GO Battle League lukket ned, da der de seneste dage har været nogle trænere der har fundet en måde at snyde på, som giver en stor fordel. 

I går aftes fjernede de en spiller fra Leaderboardet, netop grundet denne 'exploit', og nu er de altså gået skridtet videre. 

Om valget udtaler de følgende (se original udmelding længere nede):

"Trænere, vi vil gerne kommentere på de seneste 'exploit' opslag fra de seneste to dage, og den underliggende situation. 

Som et hold, mener vi at der skal være en 'tillidskontrakt' i GO Battle League: Du skla altid føle at din viden og evner bestemmer udfaldet af dine kampe. At snyde går direkte imod denne kontrakt, og vi har en nultolerence herom.

Grundet denne nultolerance, har vi valgt at lukke GO Battle League for nu.

Vi er ligeligt seriøse om vores politik om ikke at kommentere på detaljer om igangværende undersøgelser om individuelle konti. Her er hvad vi kan dele.

Når en mulig 'exploit' identificeres, følger vi denne proces:

  • Analyser problemet - Data analyse er det vigtigste arbejde vi laver i denne proces. Forhastede beslutninger (altså ingen analyse) kan løse det umiddelbare problem, men efterlader dog muligheden for at denne 'exploit' kan komme tilbage i fremtiden.
  • Beslutte alvorligheden - Baseret på vores analyser, kan vi beslutte (a) niveauet af teknisk viden der er påkrævet for at gøre brug af denne 'exploit' og (b) hvor slemt denne 'exploit' skader integriteten af GO Battle League.
  • Afhjælpe problemer udfra ovenstående.

Udfra de beskrevede trin, er den midlertidige lukning af GO Battle League altså at afhjælpe problemet. Bag scenen foregår der rigeligt for at afhjælpe også, og GO Battle League åbnes igen, når vi er sikre på at 'tillidskontrakten' igen bliver overholdt."

Den oprindelige engelske meddelse kan ses her:

"Trainers, we want to comment on the various “exploit” posts from the past two days and the underlying situation.

As a team, we believe there is a “contract of trust” in GO Battle League: you should always feel your knowledge and skill determine the outcome of your battles. Cheating directly attacks this trust contract, and we have zero tolerance for it.

Because of this zero tolerance policy and the current situation, we’ve disabled GO Battle League.

We’re equally serious about our policy of never commenting on the details of investigations into individual accounts. Here’s what we can share.

When a possible exploit is identified, we follow this process:

  • Analyze the issue - Data analysis is the most important work we do during this process. Rash action (i.e. no analysis) can solve the immediate issue; however, it leaves the door open for the exploit to return in the future.
  • Determine severity - Based on our analyses, we determine (a) the level of technical knowledge needed to abuse the exploit and (b) how badly the exploit harms the integrity of GO Battle League.
  • Mitigate accordingly

Based on the above outlined steps, the disabling of GO Battle League means we’ve arrived at the “mitigation” step of our process for the current situation. There is plenty of work happening behind the scenes, and we’ll re-enable GO Battle League once we’re confident the “trust contract” will be honored."