Thundurus Incarnate vil være i Tier 5 Raids i perioden.

Pokébase nyhed om Thundurus Incarnate Legendariske Raids eventet