For at fejre at daglige bonuser indføres, er der flere spawns og items i en begrænset periode